Omslag


96 pag.
€ 9,95
Pb. met flappen
ISBN 978 90 5712 169 2
2004


Joachim Duyndam is als filosoof verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Een overzicht van zijn werkzaamheden, recente publicaties en interviews is te vinden op
http://www.duyndam.net.

TWAALF VADERS
Joachim Duyndam

OVER WENSDENKEN EN GELOOFWAARDIG VADERSCHAP


Voor het interview met de auteur in Trouw, op 18 juni 2005, klik hier.

"[...] prachtig [...] een rijke omschrijving van wat de vader behoort te zijn; iemand die het kind erkent of adopteert, in brede zin, iemand die houvast en richting geeft, die grenzen stelt en beschermt, iemand ook die het kind losmaakt uit de vertrouwde symbiose met de moeder (hoe vaak is het niet de vader die de navelstreng doorknipt)?." - VolZin

"Het boekje Twaalf vaders is een aanrader. Voor iedereen en dus niet alleen voor ouders. Daarvoor is het onderwerp te rijk aan culturele aspecten." - ADREM

"een interessante kijk op een nieuwe functie van de vader in de huidige samenleving." - Nederlandse Bibliotheek Dienst

De betekenis van vaderschap is volop in discussie. Mede door getuigenissen over afwezige vaders, en door berichten in de media over mishandeling en misbruik, heeft vader onmiskenbaar aan geloofwaardigheid ingeboet. Sinds enige tijd wordt echter ook de positieve en misschien wel onmisbare rol van vaders weer benadrukt. Niet alleen in de opvoeding maar ook in de cultuur kan de vaderfiguur van grote waarde zijn, mits hij uit zijn geloofwaardigheidscrisis geraakt.


Want deze geloofwaardigsheidcrisis vormt volgens dit boek ook de achtergrond van diverse eigentijdse culturele kwalen: het gebrek aan vertrouwen in de politiek, de graaiende topmanagers in het bedrijfsleven, de zucht naar authenticiteit, het voordringen op tv, zinloos geweld, en de algehele grenzenloosheid van consumptie en vertier.

Dit boek doet een voorstel voor een geloofwaardig vaderschap. In twaalf stappen wordt een samenhangend ontwerp gegeven waarin de belangrijkste betekenissen van vaderschap zijn geïntegreerd, waaronder uitverkiezing, empathie, grenzen stellen en de Jupiter-functie. Tezamen vormen zij een antwoord op kwijnend en falend vaderschap. In het bijzonder keert het voorstel van dit boek zich tegen het wensdenken dat vandaag zo dominant is in de cultuur en in de filosofie.