Levinas  studiekring
 
 


Mededelingen van de Levinas Studiekring

Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society

ISSN 1385-4739

OVERZICHT VAN DE JAARGANGEN


De Levinas Studiekring geeft sinds 1995 het wetenschappelijke tijdschrift Mededelingen van de Levinas Studiekring uit. De eerste veertien jaargangen van het tijdschrift verschenen tussen 1995 en 2009 in druk, in twee afleveringen per jaar, of eenmaal per jaar in een dubbelnummer. Met ingang van 2010 verschijnt het tijdschrift eenmaal per jaar in digitale vorm (als Open Access E-Journal) op deze website.


ISSN 1385-4739Redactieraad:

 

Prof. dr. Th. De Boer (VU Amsterdam); Prof. dr. R. Burggraeve (KU Leuven); Prof. dr. J.F. Goud (Universiteit Utrecht); Drs. L. Levy (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur); Prof. dr. A. Peperzak (Loyola University Chicago); Prof. dr. M. Poorthuis (Universiteit van Tilburg); Dr. A. Schulte Nordholt (Universiteit Leiden)Hoofdredactie:


Prof. dr. J. Duyndam en Prof. dr. R.D.N. van Riessen
Jaargang 15 (2010)


E-Journal_Mededelingen_van_de_Levinas_Studiekring_Jrg15_2010.pdf


Woord vooraf

Joachim Duyndam en Renée van Riessen

  1. p.1


Ons verhaal is uit. Over religie en literatuur,

Dostojewski en Grunberg

Johan Goud

  1. p.2


Vergeving van het onvergeeflijke

Marcel Poorthuis

  1. p.18


Eschatologie als fundament van de ethische relatie.

Emmanuel Levinas over de tijd, de ethiek en de totaliteit

Mirjam van Riessen

p. 30


Goodbye, Mr. Chouchani

Yair Sheleg

  1. p.45


Denken voor een ander (workshop)

Naud van der Ven

  1. p.54


Recensie van Dag Aasland’s ‘Ethics and Economy: After Levinas’

Naud van der Ven

  1. p.60


Review of Shlomo Malka’s ‘Emmanuel Levinas: His Life and Legacy’

Yair Sheleg

  1. p.65


Personalia van de auteurs

p. 69
Jaargang 14 (2009), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

Joachim Duyndam

p. 3


Kenosis en religieuze communicatie

Renée van Riessen

p. 5


De ambiguïteit van transcendentie

Johan Goud

p. 27


Voorbij het lichaam. Bekering als desincarnatie

Rico Sneller

p. 39


God daalt af. Kenosis bij Levinas: een christelijk begrip in een

joods geïnspireerde filosofie

Marcel Poorthuis

p. 62


Personalia van de auteurs

  1. p.75
Jaargang 13 (2008), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

Joachim Duyndam en Renée van Riessen

p. 3


Ethiek als incarnatie

Rico Sneller

p. 5


Autonomie en heteronomie: van Kant naar Levinas.

Een humanistische visie

Joachim Duyndam

p. 25


Voorbij het zijn: innerlijkheid bij Levinas

Martine Berenpas

p. 42


De actieve afsluiting van het Ik voor de noodlijdende ander.

Over het onbeantwoorde appèl in de filosofie van Levinas

Riegonda Kaai

p. 52


Persoonlijke identiteit als onteigening

Renée van Riessen

p. 67


Personalia van  de auteurs

p. 83
Jaargang 12 (2007), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 2


Wie is de Ander in organisaties?

Naud van der Ven

p. 5


De complementaire perspectieven van Girard en Levinas

Joachim Duyndam

p. 24


Het talmoedische concept jetser hara in relatie tot Girards mimetische begeerte

Michael Elias

p. 40


Uitverkiezing als remedie tegen geweld

Marcel Poorthuis

p. 50


Ik ben gekeeld sinds het wereldbegin. Een worsteling met het slachtoffersyndroom

Wiel Eggen

p.57


Recensie

Renée van Riessen

p. 72


Boekaankondiging

Joachim Duyndam

p. 77
Jaargang 11 (2006), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 3


Kenosis: identiteit voorbij winst en verlies

Renée van Riessen

p. 5


Conscience as breaking through identification

Emilie van Daele

p. 21


Aanzetten voor een fenomenologische ethiek

Joachim Duyndam

p. 33


Wat is geduld? Enkele overwegingen bij een citaat van Levinas

Ruud Welten

p. 66


In memoriam Atie Brüggemann-Kruijff

Renée van Riessen

p. 74


Drie nieuwe Nederlandstalige boeken over Levinas

Renée van Riessen

p. 77


Personalia van de auteurs

p. 79
Jaargang 10 (2005), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 3


E. Levinas (1906-1995). A Supplementary Primary and Secondary Bibliography (1990-2005)

Jacob Oeverbeek & Joachim Duyndam


Introduction

p. 5


Books and Articles

p. 9


Reviews

p. 102


Theses (including Dissertations)

p. 109
Jaargang 9 (2004), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Levinas in het ziekenhuis (woord vooraf)

p. 2


Brand in mijn gebeente. Een nieuw denken over zorg

Inge van Nistelrooy

p. 3


Zorg en surplus. Tussen onbegrensde verantwoordelijkheid en verdelende rechtvaardigheid

Marcel Poorthuis

p. 27


Is het denken van Levinas een gevaar voor de zorgverlener?

Chaim van Unen

p. 45


De professionals. Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing (recensie)

Hanneke Meulink-Korf

p. 58
Jaargang 8 (2003), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 2


De waarheid van het hedonisme. Een antwoord aan de verslaafde en de asceet

Joachim Duyndam

p. 3


Levinas: de ander, de derde en de dieren

Renée van Riessen

p. 21


Een denken dat meer denkt dan het denkt. De filosoof Paul Ricoeur

Marcel Poorthuis

p. 38


God in Frankrijk. Als ziende de onzienlijke

Anton Houtepen

p. 48


God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God (recensie)

Marcel Poorthuis

p. 69
Jaargang 7 (2002), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 2


Beeld en vergetelheid. Beeldverbod bij Emmanuel Levinas

Ruud Welten

p. 4


Het beeldenverbod: bron van humaniteit of bron van geweld? Joodse en vroeg-christelijke visies op het verbod van afgoderij

Marcel Poorthuis

p. 25


Ter herinnering: Aat van Rhijn

Hanneke Meulink-Korf

p. 51
Jaargang 6 (2001), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 1


Onderbroken exaltatie? Franz Rosenzweig als criticus van Emmanuel Levinas

Victor Kal

p. 3


Om een God die de Sabbat kent. Schelling, Rosenzweig en Levinas over exterioriteit

Bert Blans

p. 22


Mythos en logos in het denken van Franz Rosenzweig

Marcel Poorthuis

p. 31


Excessief geven. Generositeit bij Levinas en anderen

Joachim Duyndam

p. 41


Recent verschenen literatuur over Levinas

Redactie

p. 52
Jaargang 5 (2000), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 3


In memoriam: Herman Johan Heering (1912-2000)

Johan Goud

p. 4


Grond, moderniteit en het Heilige

Harald van Veghel

p. 7


De heilloosheid van het heilige

Laurens ten Kate

p. 27


Eros en lichamelijkheid in het werk van Levinas (recensie)

Renée van Riessen

p. 43


Levinas en de religie (recensie)

Renée van Riessen

p. 46


Recent verschenen literatuur over Levinas

Redactie

p. 50


Personalia

Redactie

p. 52
Jaargang 4 (1999), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 1


Stappen naar vergeving

Joachim Duyndam

p. 3


Verzoening en vergeving

Marcel Poorthuis

p. 9


De wet van de waarheid

Liesbeth Levy

p. 25


Credo quia absurdum (recensie)

Marcel Poorthuis

p. 29
(in 1998 is het tijdschrift niet verschenen)
Jaargang 3 (1997), nrs 1 en 2 (dubbelnummer)


Woord vooraf

p. 1


Hechting en onthechting

Renée van Riessen

p. 3


Dualistisch of alternerend denken? Vragen aan Visker

Johan Goud

p. 9


De kern van mijn oppositie tegen Levinas. Antwoord aan de

Levinas-kring

Rudi Visker

p. 13


Exodus en Odyssee (recensie)

Marcel Poorthuis

p. 33


God, de dood en de ander. Sorbonne colleges van Levinas

(recensie)

Luc Anckaert

p. 36
Jaargang 2 (1996), nr 2


Woord vooraf

p. 21


De broze, gevaarlijke, moeilijke, dierbare vrijheid. Een analyse van Vrijheid en gebod

Joachim Duyndam

p. 23


Het waken in het werk van Emmanuel Levinas

Ruud Welten

p. 39


J. Derrida, Geweld en metafysica. Essay over het denken van Emmanuel Levinas (recensie)

Joachim Duyndam

p. 46


R. Welten, Zijn en waken. Denken in het spoor van Emmanuel Levinas (recensie)

Luc Anckaert

p. 48
Jaargang 2 (1996), nr 1


Woord vooraf

p. 1


Buber en Levinas in dialoog?

Liesbeth Levy

p. 3


Het thema van het waken in het werk van Levinas (aankondiging)

Ruud Welten

p. 15


R. Burggraeve en L. Anckaert (eds), De vele gezichten van het kwaad. Meedenken in het spoor van Emmanuel Levinas (boekvoorstelling)

Roger Burggraeve en Luc Anckaert

p. 17
Jaargang 1 (1995), nr 2


Woord vooraf

p. 1


Na U! Buber en Levinas over symmetrie en asymmetrie

Marcel Poorthuis

p. 3


Gratie en hulp. De betekenis van het vrouwelijke in de filosofie van Levinas

A.T. Brüggeman-Kruijff

p. 15


Levinas en Boszormenuyi-Nagy (discussievoorstel)

Hanneke Meulink-Korf en Aat van Rhijn

p. 29


Nederlandse vertalingen van het werk van Levinas (recensies)

* E. Levinas, Het menselijk gelaat. Gekozen, vertaald en ingeleid door Ad Peperzak;

* E. Levinas, De totaliteit en het oneindige. Essay over de exterioriteit. Vertaald door Theo de Boer en Chris Bremmers;

* E. Levinas, Van het zijn naar het zijnde. Vertaald door Ab Kalshoven;

* E. Levinas, De tijd en de ander. Vertaald door Ab Kalshoven.

Luc Anckaert

p. 31
Jaargang 1 (1995), nr 1


Woord vooraf

p. 1


Trauma en transcendentie in het denken van Rosenzweig en Levinas

Luc Anckaert

p. 2


Buber and Levinas. From Dialogue to Substitution

Marcel Poorthuis

p. 11


E. Levinas, Tussen ons. Essays over het denken-aan-de-ander. Vertaald door Ab Kalshoven (recensie)

Luc Anckaert

p. 27


Aankondiging

Redactie

p. 29